Hoppa till huvudinnehåll

Årets höga betskörd i kombination med begränsad avverkningskapacitet ger en lång kampanj. Sista upptagningsdatum för att ta del av internförsäkringen flyttas fram från den 1 december till den 10 december.

 

Betodlarna och Nordic Sugar har kommit överens om mer generösa villkor för internförsäkringens sista upptagningsdatum samt möjligheten att få ersättning för förebyggande frostskydd. Har du betor som i dagsläget är planerade att levereras efter den 10 januari, kan dessa tas upp ända till den 10 december och ändå omfattas av internförsäkringen och ersättning för TopTex*. Notera att internförsäkringen förutsätter att betorna frostskyddas direkt efter upptagning samt att betorna inte är frostskadade vid upptagningen.

 

Utnyttja möjligheten att ta upp ta upp lagringsbetorna vid bästa möjliga väderförhållanden. Bäst är att lagra hela, rena och torra betor. Tillväxten i fält är mycket liten framgent och risken för frostskador i fält ökar för varje dag. För betor i marken efter den 10 december gäller inte internförsäkringen och det utbetalas heller inte någon TopTex-ersättning*.

 

* Det förebyggande frostkyddet måste inte göras med TopTex. Motsvarande material eller frostskydd med halm (minst 25 cm halm) är också tillåtet.