Hoppa till huvudinnehåll

Vi ser att anmärkningarna i provtvätten ökar dramatiskt. Idag, den 8 januari, rapporterar våra kontrollanter om anmärkningar i vart fjärde prov. Se över era stukor innan leverans!

Kampanjen blir lång och sen därför är det nu extra viktigt att bara betor av bra kvalité levereras till Örtofta. På så vis ökar möjligheten att sockerbruket kan hålla ett så jämt och högt tempo som möjligt under rådande omständigheter. 

Anders Lindqvist har, på uppdrag av Nordic Sugar, besökt många stukor de senaste veckorna och hans intryck är:

  • i plastade stukor med välinlagrade betor behöver oftast bara foten skalas, givetvis skall hela stukan besiktigas
  • i stukor som enbart är täckta med toptex finns det stora skalningsbehov, speciellt på köldsidan
  • i ojämna stukor är dalgången särskilt utsatt, där finns ofta stora behov att skala

Avskalade betor ersätts av internförsäkringen och minskar risken för låg renhet och sämre sockerhalt.

Vår ambition är, precis som tidigare kommunicerats, att "odlare ska kompenseras för konsekvenser till följd av explosionen". Det omfattar givetvis också er med betor i stuka. Ännu är det långt kvar på kampanjen och förutsättningarna hinner mest sannolikt förändras många gånger. Det innebär att vi inte har den fulla bilden av explosionens konsekvenser för betor i stuka ännu och därmed inte vet omfattningen eller behovet av kompensation. Vi är medvetna om att alla lagrade betor inom ett par veckor redan har legat i lager i två månader och att situationen är ansträngd. Vi fortsätter jobba intensivt för att följa utvecklingen och hitta lösningar, i dialog med Nordic Sugar, för att hantera situationen.