Hoppa till huvudinnehåll

På medlemssidorna under Medlemsnyheter/Stämmodokument finns valberedningens förslag till 2020 års stämma den 11 mars.

Observera att motioner och ev. ytterligare förslag till personval än dem från valberedningen ska ha inkommit till Betodlarnas kansli senast två veckor före stämman, d v s senast onsdagen den 26 februari, för att stämman ska kunna beakta dem.

Om du inte redan nu har registrerat dig för att komma in på medlemssidorna rekommenderar vi att du gör detta omgående. Tryck på INT, eller ikonen med figuren längst upp till höger och följ den instruktion som därefter kommer.