Hoppa till huvudinnehåll
2024-02-19

Knappt en vecka har gått sedan kampanjens sista betor passerade grindarna in på sockerbruket. En kampanj som det kommer ta tid innan vi glömmer, men som vi tog oss igenom med gemensamma krafter. Värdefulla lärdomar finns säkert att dra för alla involverade, om allt från kommunikation och hur vi... Läs mer

2024-02-16

Den 12 mars kl 15.00 bjuder Svenska Betodlarna ek. för. till årsstämma på Scandic Star, Lund. Anmäl via formuläret på förstasidan senast 27 februari. Stämmohandlingar finns tillgängliga under fliken Medlemsnyheter... Läs mer

2024-01-31

Idag nådde Betodlarna och Nordic Sugar ytterligare en övernskommelse. Överenskommelsen är en kompensation för konsekvenser kopplade till explosionen på Örtofta och de effekter de fått för odlare att NS tagit över ansvaret för avskalning.

De överenskomna ersättningarna gäller från det att... Läs mer

2024-01-24

Blött när man ville så, torrt när betorna skulle upp och ogräset skulle bekämpas. Blött igenom när det var dags för upptagning och en kampanj som är allt annat än man önskar.

Utmaningarna har varit många under betåret 2023. Vet du någon som bidragit till att det hanterats så bra som... Läs mer

2024-01-23

I årets första Månadsbrev funderar styrelseledamot Fredrik Larsson på den besvärliga hösten, den utmanande kamanjen och på vad som finns att ta med sig in i ett nytt betår 2024... Läs mer

2024-01-22

Betodlarna har, med stöd av HIR Skåne, lämnat ett underlag till Länsstyrelsen kring hur kasserade betor bör hanteras. Det gäller både betor som lämnats kvar efter stukor och som lämnats kvar i fält. 

Länsstyrelsen har skickat följande uttalande till kommunerna som stöd i deras... Läs mer

2024-01-22

Den Gemensamma betdagen med Vintermöte och Betodlarnas stämma hålls den 12 mars (ej 7 mars som angavs i senaste nummret av Betodlaren).

Mer info kommer!

2024-01-18

Det är på många sätt en krävande betkampanj för alla som är involverade i den. Situationen vi befinner oss i är frustrerande, men vi vill påminna om att hålla en konstruktiv och respektfull ton mot varandra när vi möts. Detta gäller såväl möten mellan odlare, betkonsulenter, transportörer,... Läs mer

2024-01-16

Arbetsgruppen med Betodlarna och Nordic Sugar la under förra veckan stort fokus på åtgärder som förbättrar betkvalitén in till sockerbruket med syfte att få en högre och jämnare betavverkning. 

I princip alla stukor har ett skalningsbehov vilket innebär en större belastning av betor med... Läs mer

2024-01-08

Vi ser att anmärkningarna i provtvätten ökar dramatiskt. Idag, den 8 januari, rapporterar våra kontrollanter om anmärkningar i vart fjärde prov. Se över era stukor innan leverans!

Kampanjen blir lång och sen därför är det nu extra viktigt att bara betor av bra kvalité levereras till... Läs mer