Hoppa till huvudinnehåll
2019-10-02

Betpriset i svenska kronor bestäms av eurokursen som ett medeltal för september månad. För 2019 är denna 10,6974.
Ifjol var kursen 10,4416.
Enkelt uttryckt kan man säga att varje 10-örings förändring betyder 200 kr/ha.

Gårdsstödet bestäms av eurokursen för sista bankdagen i... Läs mer

2019-09-16

Så skriver Anders Lindkvist i månadsbrevet för september. Logga in på medlemssidorna och läs vidare.

2019-09-11

Kontraktering inför 2020 avslutades för en kort tid sedan. Resultatet blev positivt med en ökning på cirka 10 % jämfört med nuvarande år.

Betodlarnas ordförande Jacob Bennet kommenterar:
- Årets kontraktering med en god ökning inför 2020 års visar att tilltron till svensk betodling... Läs mer

2019-08-16

Öppna dokumentet i bilagan nedan och läs vad Betodlarna skriver i frågan om fast eller rörligt betpris.

2019-08-06

Nordzucker förvärvar 70 % av aktierna i Mackay Sugar i nordöstra Australien. Det handlar om det näst största sockerföretaget i landet med en årlig produktionskapacitet på cirka 700 000 ton socker.

Betodlarna önskar lycka till med satsningen.

2019-07-31

De båda sockerinstituten ISO och F. O. Licht förutspår att världens sockerproduktion kommer att understiga konsumtionen kommande år. För innevarande marknadsår har man olika uppfattning.

Sockerbalans i miljoner ton   ISO F.O.Licht 2018/19 +1,8 -1,1 2019/20 -3 -4,2... Läs mer
2019-07-30

Så skriver Anders Lindkvist i månadsbrevet för juli. Logga in på medlemssidorna och läs mer.

2019-07-29

Alla detaljer om sentillägg hittar du på www.sockerbetor.nu

Tillägg för sen leverans finns i princip i alla länder inom EU. Skillnader finns mellan länder och kan även finnas mellan olika sockerföretag i ett och samma land.
De högsta tilläggen under senare delen av kampanjen hittar... Läs mer

2019-07-26

Sockerpriset inom EU håller sig fortfarande på en mycket låg nivå enligt den senaste prisrapporteringen från EU-kommission. Du hittar sockerprisets utveckling i en graf under Sockermarknaden på medlemssidorna. Logga in där så kan du se utvecklingen.

2019-07-22

Läs mer om vad Nordic Sugar skriver om renhet i det nya avtalet på www.sockerbetor.nu

Under flera år har renheten varit ett stort diskussionsämne inom odlarkåren. Som odlare kan man påverka mycket. Men den sista delen med lastning och rensning har man själv inte full kontroll över.... Läs mer