Hoppa till huvudinnehåll
2019-01-29

Det är något som Fredrik Larsson tar upp i månadsbrevet för februari. Du hittar detta när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-21

Vi får en hel del frågor om datasockerhandeln. Vad är det värt för överskottsodlaren i form av kronor per ton betor eller kronor per ton polsocker. 

Börja med att läsa artiklarna "Pris för överskottsbetor 2018" och "Datasockerhandeln".

I tabellen nedan framgår betpris och... Läs mer

2019-01-08

I den beviljade dispensen för användning av Gauchobetat sockerbetsfrö 2019 finns vissa begränsningar.

Betodlarnas tolkning av kraven på efterföljande gröda är denna:

Man kan inte odla majs, eller tvåhjärtbladiga växter som blommar eller riskerar att gå upp i blom under 2020.... Läs mer

2019-01-02

Örtofta förr och nu samt aktuellt från kampanjen. Det skriver Lars Falck om i årets första månadsbrev. Du hittar det när du är inloggad på medlemssidorna.

2019-01-02

Strax efter kampanjens slut börjar datasockerhandeln.
Tänk på att det är fullt betalt upp till 105 % leverans av kontrakterad mängd.

Om du är överskottsodlare lånar du temporärt den del av kontraktet/kontrakten som en underskottsodlare inte uppfyllt.

Exempel:
Ditt... Läs mer

2018-12-19

Enligt branschavtalet sätts priset på överskottsbetor av Nordic Sugar utan förhandlingar med Betodlarna.

Priset för 2018 års överskottsbetor hamnar på 19,54 euro (ca 204 kronor) per ton vid 17 % sockerhalt.

Baspriset för 1 års fastpriskontrakt är 27,31 euro, d v s ca 285 kronor... Läs mer

2018-12-17

Vid den senaste prisrapporteringen från EU-kommissionen uppvisade EU:s sockerpris i medeltal 347 euro/ton socker. Den lägsta noteringen någonsin. Grafer på prisutvecklingen i EU och på världsmarknaden finns på medlemssidorna. Om du inte redan har registrerat dig för åtkomst av dessa sidor... Läs mer

2018-10-03

För medlemmar finns extra information att tillgå på det nyskapade intranätet. Förutom en publik hemsida har vi även skapat ett intranät, till vilket medlemmar i Betodlarna får tillträde.

Klicka på Logga in längst upp till höger på startsidan.

Första gången du är inne klickar du... Läs mer

2018-10-03

En svag krona betyder högre gårdsstöd och högre betpris. Mycket stor del av betpriset är beroende av valutakursen. Kronans värde i förhållande till euron som ett medeltal för september månad bestämmer utfallet i svenska kronor. Enkelt uttryckt kan man påstå att varje 10-örings rörelse av... Läs mer

2018-09-27

Nu ska vi bli bättre på att kommunicera med er medlemmar. I månadsskiftet september-oktober lanserar vi vår nya grafiska profil och en helt ny modern hemsida!

Under fjolåret fattade Betodlarnas styrelse beslut om ett projekt för att förbättra informationen till och kommunikationen med... Läs mer