Hoppa till huvudinnehåll
2018-10-03

En svag krona betyder högre gårdsstöd och högre betpris. Mycket stor del av betpriset är beroende av valutakursen. Kronans värde i förhållande till euron som ett medeltal för september månad bestämmer utfallet i svenska kronor. Enkelt uttryckt kan man påstå att varje 10-örings rörelse av... Läs mer

2018-09-27

Nu ska vi bli bättre på att kommunicera med er medlemmar. I månadsskiftet september-oktober lanserar vi vår nya grafiska profil och en helt ny modern hemsida!

Under fjolåret fattade Betodlarnas styrelse beslut om ett projekt för att förbättra informationen till och kommunikationen med... Läs mer

2018-09-24

Sedan många år tillbaka presenterar EU-kommissionen de inrapporterade sockerpriserna. Rapporteringen har två månaders fördröjning.

Just nu finns rapporteringen för juli månad tillgänglig. Precis som tidigare månader är priset mycket lågt.

Tidigare fanns uppdelning på kvot- och... Läs mer

2018-09-24

Under 2018 års kampanj arbetar Ingrid Nybogård och Magnus Henriksson som kontrollanter åt Betodlarna på bruket. Arbetet går ut på att kontrollera så att överenskomna rutiner för betmottagning, bettvätt och analysering följs.

Vill du komma i kontakt med Ingrid eller Magnus är de för det... Läs mer

2018-09-16

Vid kontrakteringen för 2019 års odling kan man välja ettårskontrakt med fast eller rörlig prismodell. Och man kan välja både och.

För att ge ett bättre beslutsunderlag när var och en ska bedöma vilken modell man väljer beskriver vi i... Läs mer

2018-09-10

Betodlarna och Nordic Sugar har kommit överens om en betprisökning inför 2019 års odling.

Läs mer i bifogat dokument.

2018-07-19

En av få grödor som fortfarande är grön är sockerbetsgrödan. Den senaste månaden har vattenfaktorn dock varit klart begränsande för tillväxten även i denna gröda.

Många frågar sig om betblasten kan bidra som grovfoderkälla senare i höst när betskörden sätter igång.

Det snabba... Läs mer