\n

Aktuellt

2023-11-18 16:46

Angående explosionen på Örtofta, uppdaterad 2023-11-19

Tidigt på morgonen den 18 november inträffade en explosion på sockerbruket i Örtofta. Explosionen orsakade inga personskador men omfattande skador på byggnader och utrustning. I nuläget är konsekvenserna för den fortsatta kampanjen inte kända. 

Betodlarna har sedan tidig morgon den 18 november haft kontakt med Nordic Sugar och har fortsatt kontinuerlig kontakt med representanter från olika delar av organisationen. En arbetsgrupp med Nordic Sugar och Betodlarna är tillsatt och kommer ha ett första möte under måndagen den 19 november. I ett första skede behövs information till odlare om hur betor ska hanteras den närmsta tiden för att sedan kunna hantera frågor som rör resterande kampanj.

Nordic Sugar informerar om läget på sockerbruket via www.sockerbetor.nu.