\n

Aktuellt

2024-06-18 08:40

Årets andra nummer av Betodlaren

I tidningen hittar ni allt från Stämman och Betdagen som hölls i mars, en ny serie som vi kallar Sockerskolan, NBR-artiklar om skadeinsekter och mellangrödor och mycket mer.

God sommarläsning önskar vi alla medlemmar!

Tidningen hittar du här.