\n EUs växtskyddsdirektiv föreslås ersättas av striktare regelverk-UPPDATERAD 2023-04-27 – Betodlarna

Aktuellt

2023-02-15 13:58

EUs växtskyddsdirektiv föreslås ersättas av striktare regelverk-UPPDATERAD 2023-04-27

I Bryssel och runt om i Europa pågår en stor debatt kring det förslag på ny förordning av hållbar användning av växtskyddsmedel (SUR) som presenterats av EU-kommisionen tidigare i år. 

Förslaget innebär t.ex. stora minskningar i användning av växtskyddsmedel, regleringar kring var växtskydd får spridas, ytterligare krav kring dokumentation och nya definitioner av IPM (integrerat växtskydd). Detta utan att ge förslag på innovation och förenklingar för att gynna effektiva alternativ och metoder för att behålla en hållbar livsmedelsproduktion. 

Betodlarna bevakar frågan och engagerar sig bland annat genom CIBE, den gemensamma föreningen för europeiska betodlare. Tillsammans med sammanslutningen för europeisk sockerindusti, CEFS, driver CIBE att förslaget bör genomgå en grundläggande översyn. Begränsningar i en redan pressad situation innan det finns alternativa lösningar vore mycket allvarligt för europeisk betodling. 

CIBE och CEFS presenterar sina ståndpunkter i informationsbladet nedan (engelska). Tillsammans med den österrikiske EU parlamentarikern Alexander Bernhuber (även skuggrapportär för förslaget) arrangerade CIBE och CEFS ett evenemang den 25 april. Under evenemanget fördes diskussioner kring hur man bättre kan får förslaget att uppnå sitt syfte.