\n Kampanjen avslutad. Lägesuppdatering 2024-02-19 – Betodlarna

Aktuellt

2024-02-19 12:37

Kampanjen avslutad. Lägesuppdatering 2024-02-19

Knappt en vecka har gått sedan kampanjens sista betor passerade grindarna in på sockerbruket. En kampanj som det kommer ta tid innan vi glömmer, men som vi tog oss igenom med gemensamma krafter. Värdefulla lärdomar finns säkert att dra för alla involverade, om allt från kommunikation och hur vi gemensamt har agerat i en pressad situation till strategier för långtidslagring av betor. Vi vill uppmana alla att ta vara på egna och andras erfarenheter för att framöver kunna utnyttja denna kunskap.

Betodlarnas arbetsgrupp som jobbat med frågor kopplade till konsekvenser av olyckan den 18 november fortsätter sitt arbete tills kampanjen kan anses avklarad i alla avseenden. Arbetet går, i och med kampanjeavslutet, in i en ny fas. Några av de frågor som finns kvar att hantera är kopplade till utbetalningar av de betor som ännu inte avräknats. Betor levererade under januari och februari betalas i slutet av februari. För kasserade betor från stukor, både avskalade och hela utdömda stukor, finns ännu inget besked om när utbetalningen görs. Vi för dialog om med Nordic Sugar där vi menar att även dessa betor bör ersättas så snart som möjligt och inte i juni som annars är brukligt för internförsäkringen. 

Andra frågor som vi för diskussion om med Nordic Sugar är bland annat hur varje odlares 5-årsgenomsnitt ska hanteras med tanke på alla kasserade betor både i marken och från stukorna. Dessutom bevakar vi, som vanligt, Nordic Sugars resultat när de stängt sitt räkenskapsår i slutet av februari.

Styrelsens kommer också återuppta arbetet med översynen av Branschavtalet och uppdaterade instruktioner i samband med att den nya provtvätten ska stå klar 2024. Den besvärliga kampanjen och vintern har med all säkerhet bidragit med erfarenheter som kan användas för att ytterligare förbättra villkoren i Branschavtalet för alla berörda.