\n Kort från Årsstämman 2024 – Betodlarna

Aktuellt

2024-03-14 12:44

Kort från Årsstämman 2024

Betodlarnas Årsstämma 2024 är avslutad. Stämman hölls den 12 mars på Hotel Scandic star i Lund i samband med den gemensamma Betdagen som arrangerades tillsammans med NBR och Nordic Sugar. 

Dagen var indelad i tre perioder. Innan lunch avhandlades den besvärliga kampanj som avslutades i mitten av februari. Under förmiddagen gav Johan Neikell, VD Nordivc Sugar, sin bild av läget idag och hur förutsättningarna ser ut inför kommande sockerår och kampanj. Rebecca Svensson, Agricenter, sammanfattade föregående betår och kampanj i siffror. Där efter gav Ida Lindell, Betodlarna, och Anders Rydén, Nordic Sugar, en rapport från arbetet i den gemensamma arbetsgrupp som inrättades med anledning av explosionen på Örtofta.

Efter lunch delade NBR och Agrcenter med sig av erfarenheter från det gångna odlingsåret. Råd inför årets ogräshantering, gödslings- och växtskyddsstrategier blandades med resultat från föregående års försök. Även hur kasserat betmaterial kan hanteras hade en del i programmet

Under dagen sista period bjöd Betodlarna in till årstämma. Ca 200 personer deltog på stämman vilken leddes av stämmoordförande Göran Brynell. Under stämmoförhandlingarna redovisade styrelsen delar av sitt arbete under det gångna året, med fokus på den gångna kampanjen och på information och kommunikation.

Stämman beslutade att utöka styrelsen med en person. Till styrelsen nyvaldes Louise Andersson, Glemmingebro, och Ola Cristiansson, Hammenhög. Till Betodlarrådet nyvaldes Tommy Ingvarson, Krapperup. I övrigt endast omval av förtroendevalda.

Avgående förtroendevalda avtackades under stämmans avslutning; Fredrik Larsson, syrelsen, Håkan Jönsson och Lars-Olof Olsson, valberedningen samt Christian Andersson, Betodlarrådet. Även föreningens mångåriga kontrollant på Örtofta, Ingrid Nybogård, tackades för allt engagemang hon haft i föreningen.

Ett längre sammandrag av stämman kommer i årets andra nummer av Betodlaren. Tidningen landar hos medlemmarna i mitten av juni.

Stort tack till alla er som engagerar er i föreningen och som bidrog till en trevlig Betdag i Lund!