\n

Aktuellt

2023-11-20 18:19

Lägesuppdatering 2023-11-20

Betodlarna har idag träffat Nordic Sugar i en arbetsgrupp som är tillsatt för att hantera konsekvenser för odlare som uppstår efter helgens explosion.

Nordic Sugars utgångspunkt är att kampanjen ska fullföljas, men hur och när den kan återupptas är ännu oklart. Mer inspektioner av utrustning behöver göras och olika möjliga scenarier utredas. Betodlarna har stort förtroende för att Nordic Sugar sätter högsta prioritet på att hitta lösningar för den fortsatta kampanjen och har poängterat värdet av att informera och involvera odlarna under processens gång.

Under dagens möte hanterades i första hand praktiska frågor kopplade till odlingen som behöver hanteras i det korta perspektivet. Gemensamt kom vi överens om att betodlare ska ta upp sina betor när tillfälle ges och lagra in betor på ett så bra sätt som möjligt. Betor med ursprunglig leveransplan i närtid bör täckas.

Med tanke på att det under flera veckor varit blött och därmed svårt för upptagarna att komma ut i fält, skjuts sista dag för upptagning från 1 december till den 10 december, dvs. internförsäkring och ersättning för TopTex gäller för betor upptagna innan den 10 december. Prioritera att plocka upp fält efterhand som de är tillräckligt tjänliga att köra på. Betornas värde är högt och att chansa på att ha dem kvar i marken längre än nödvändigt eller slarva med lagerhanteringen, är förknippat med risker, speciellt vid en förväntad lång kampanj.

Inventera tillgången på TopTex och plast för att kunna hantera lagringen på ett så bra sätt som möjligt. Finns inte tillräckligt med TopTex för att klara vinterns lagring kontakta Agricenter omgående för att skaffa, detsamma gäller återförsäljare av plast. Odlare som har levererat klart sina betor och har egen TopTex liggande kan eventuellt hjälpa kollegor som saknar om brist skulle uppstå.