\n Månadsbrev Februari 2024 – Betodlarna

Aktuellt

2024-03-05 12:40

Månadsbrev Februari 2024

I februaris månadsbrev sammanfattas den gångna kampanjen av Lars Falck, styrelseledamot med ansvar för Betodlarnas kontroll på Örtofta. Läs månadsbrevet här.