\n

Aktuellt

2023-10-12 09:37

Serviceavgift och utbetalning pristillägg

Årets serviceavgift till Betodlarna är fastställd av styrelsen och kommer dras på betlikviden för oktober. I oktober betalas också pristillägget för 2022 års betor ut.

Serviceavgift

Vid föreningens årsstämma i våras gav stämman mandat till styrelsen att fastställa serviceavgiftens storlek. Vid styrelsens möte i september beslutades att fastställa serviceavgiften till föreningen för 2023 till 215 kr/ha. Serviceavgiften justeras i samband med oktobers betlikvid.

Pristillägg 2022

I årets överenskommelse mellan Betodlarna och Nordic Sugar fanns ett pristillägg om 3 euro (35,5 kr) per ton betor levererade kampanjen 2022/23. Tillägget betalas ut förutsatt att man kontrakterat betor 2024 och är proportionerligt till den areal man anmälde intresse för vid årets kontrakteringsperiod. Dvs om den anmälda arealen var lika stor eller större betalas hela tillägget ut, var anmäld areal mindre än arealen 2022 justeras tillägget med motsvarande andel.

Pristillägget betalas ut i oktober.