\n

Aktuellt

2023-09-18 13:46

Sockerbetor räknas som marktäckande gröda

Under föregående vecka uppmärksammade Betodlarna Jordbruksverket på orimligheten i kraven för grundvillkoret för ”Marktäckning under känsliga perioder”. Villkoren skiljde sig åt jämfört med villkoren för miljövillkoret “Höst- och vinterbevuxen mark” vilket gjorde det svårt att uppfylla villkoret för de som plockar upp sina betor innan den 20 oktober.

Vi är glada att meddela att Jordbruksverket har förtydligat sin tolkning om att sockerbetor, med flera grödor, räknas som marktäckande gröda oavsett skördetidpunkt. Det vill säga, det är nu tydligt att villkoren för sockerbetor är samma i miljövillkoret för ”Höst- och vinterbevuxen mark” (60 %) och grundvillkoret om ”Marktäckning under känsliga perioder” (70 %).

Villkoren i sin helhet finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida