\n

Aktuellt

2023-08-17 13:50

Stort intresse hos Betodlarnas medlemmar

Nordic Sugar har idag gått ut med information om kontrakterade arealer 2024. Som vi tidigare skrivit var intresset för kontraktering stort. Vi är speciellt glada att Betodlarnas medlemmar har visat så stort intresse för att fortsätta odla och i många fall utöka sin odling. Sockerbetor har en välförankrad plats i växtföljden och vid rätt förutsättningarna finns möjlighet att satsa extra på betorna. Det är en viktig signal till branschen.

Intresseanmälningarna översteg dock den tillgängliga arealen och Nordic Sugar har för första gången använt den fördelningsprincip som finns överenskommen i Branschavtalet. Det innebär att befintliga odlare ej har beviljats den önskade arealen utan har fått en reduktion i förhållande till 2023 års betareal. Den kontrakterade arealen är den areal som definierar vilka betor som är leveransgilla, enligt leveranskontrakten.

Mer om den starka kontrakteringen finns att läsa i tidigare notis; En stark kontraktering.

Föreningen jobbar vidare för att dra nytta av, behålla och utveckla den optimism som finns i hela vår bransch.