\n

Världen runt

Senast uppdaterad: 2024-07-11 09:56

Lägesrapporter från WABCG och andra

Betodlarna är medlem i världsorganisationen för sockerbets- och sockerrörsodlare WABCG (World Association of Beet and Cane Growers. WABCG har ett 30-tal medlemmar med flertalet europeiska länder samt stora producenter av rörsocker såsom Brasilien och Australien. Även delar av USA:s sockerbetsodling deltar, så den internationella erfarenheten spänner över en stor bredd.

När kvoterna och marknadsregleringarna försvann 2017 påverkas vi mer av världsmarknaden och sockervärlden utanför Europa. Medlemskapet ger oss en god inblick i vad som sker internationellt. WABCG är en liten och effektiv organisation som förser oss med ett bra nätverk och värdefullt material för att kunna följa den globala utvecklingen av socker.

På sidan “Omvärld” lägger vi varje månad den senaste rapporteringen från WABCG angående sockermarknaden.

Vidare skriver olika medlemmar lägesrapporter från sina länder varje månad. Dessa rapporter finns här nedan