\n

Bet­odlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Annonsera gärna i Betodlaren →

Betis Nr 1 2024 Ettan
 • Lyssna på podden
 • EU-valet angår oss
 • Slipa på din växtnäringsstrategi
Nr 1, mars 2024
Betodlaren 2023:4, framsidan
 • Sorter 2024
 • Årets Betodlare - Jörgen
 • NS/NZ resultat
Nr 4, dec 2023
Betodlaren 2023:3, framsidan
 • Stor höstpotential
 • Ny betmottagning
 • Joakim - ny VD på NBR
Nr 3, sept 2023
Betodlaren 2023:2, framsidan
 • Comeback för Betdagen
 • Kemiföretagen om framtiden
 • Utveckling i praktiken
Nr 2, juni 2023
Betodlaren 2023:1, framsidan
 • Vad får du för pengarna?
 • Tema resistens
 • Omsådd - det visar försöken
Nr 1, mars 2023
Betodlaren 2022:4, framsidan
 • Analys av NZ/NS bokslut
 • Att odla sin 56:e betgröda
 • Nya sorter på listan
Nr 4, dec 2022
Betodlaren 2022:3, framsidan
 • Svårbedömd skörd
 • Fabriken står rustad
 • Vad hände i starten?
Nr 3, sept 2022
Betodlaren 2022:2, framsidan
 • Nytt från stämman
 • Brittiska terminskontrakt
 • Bladsvampsstrartegi
Nr 2, juni 2022
Betodlaren 2022:1, framsidan
 • Skörd 2021
 • Ogräshantering
 • Natriumrekommendationer
Nr 1, mars 2022
Betodlaren 2021:4, framsidan
 • Aktuellt om sorter
 • Kalciumtalets betydelse
 • Sköra betor vid upptagning
Nr 4, dec 2021
Betodlaren 2021:3, framsidan
 • Ida - ny generalsekreterare
 • Skörd - god potential
 • Snåla inte med fosfor
Nr 3, sept 2021
Betodlaren 2021:2, framsidan
 • En annorlunda stämma
 • GPS-stölderna ökar
 • Aktuellt bladsvampar
Nr 2, juni 2021