\n Betodlaren – Sida 2 – Betodlarna

Bet­odlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Annonsera gärna i Betodlaren →

Betodlaren 2021:1, framsidan
 • Skörd 2020 - bronsmedalj
 • Anders - ny odlarskribent
 • Få koll på ogräsen!
Nr 1, jan 2021
Betodlaren 2020:4, framsidan
 • Tre års EKO-odling
 • Aktuella sorter
 • Kunskapslyftet igång
Nr 4, dec 2020
Betodlaren 2020:3, framsidan
 • Skörd - det kan bli bra!
 • Så och rensa med robot
 • Skörda skonsamt
Nr 3, sept 2020
Betodlaren 2020:2, framsidan
 • Stämma och betdag
 • Sockret och corona
 • Följ Mats på Söderslätt
Nr 2, juni 2020
Betodlaren 2020:1, framsidan
 • Skörd 2019 - delat guld!
 • Återblick - Minns du?
 • 40 år med radmyllning
Nr 1, mars 2020
Betodlaren 2019:4, framsidan
 • Ett år med Conviso
 • Betteknik Agritechnica
 • Aktuellt sorter
Nr 4, dec 2019
Betodlaren 2019:3, framsidan
 • God skörd i sikte
 • Brasilien - en gigant
 • I dialog med KemI
Nr 3, sept 2019
Betodlaren 2019:2, framsidan
 • Första öppna stämman
 • Spara med bandsprutning
 • Skadeinsekter i fälten
Nr 2, juni 2019
Betodlaren 2019:1, framsidan
 • Investera i bördigheten
 • Ny odlarskribent
 • Lyckas med ogräsbekämpningen
Nr 1, mars 2019
Betodlaren 2018:4, framsidan
 • Hur mår vår kund?
 • Betor i växtföljden
 • Aktuellt sorter
Nr 4, dec 2018
Betodlaren 2018:3, framsidan
 • Ny logo och hemsida
 • Ett år vi vill glömma
 • Nytt perspektiv inom 5T
Nr 3, sept 2018
Betodlaren 2018:2, framsidan
 • Stämman
 • Vivel ödelägger
 • Kalka!
Nr 2, juni 2018