\n Gödsel som skydd mot vinderosion – Dispenser – Betodlarna

Aktuellt

2023-04-19 14:01

Gödsel som skydd mot vinderosion – Dispenser

Undantag från kravet på nedmyllning av stallgödsel har beviljats av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. . Dispensen gäller i kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla när gödsel sprids på fält med känslig gröda och vinderosionskänslig jord.

Observera villkoren som är förknippade med spridning enligt dispensen, t.ex. att spridning ska anmälas till miljöförbundet. Hela beslutet finns nedan. 

Dispens är även sökt i Kristianstads och Höganäs kommuner, men inga beslut är fattade. Vi kompletterar med information så snart beslut finns.

Dispensansökningarna är inskickade av LRF.