\n Mavrik mot trips, utvidgad användning godkänd – Betodlarna

Aktuellt

2023-04-28 13:55

Mavrik mot trips, utvidgad användning godkänd

Idag har Kemikalieinspektionen bifallit vår ansökan om utvidgat användningsområde (UPMA) för att använda Mavrik mot trips i sockerbetor.

Följ prognosen på www.sockerbetor.nu och utvecklingen i de egna betfälten för att bedömma behov av bekämpning. 

Användningsvillkoren är samma som i produktgodkännandet i sockerbetor mot betfluga och betbladlus (regnr 4491), dvs. max 2 behandlingar per år och max 0,2 l/ha och behandling.